Njoftime

Njoftim mbi tarifen vjetore

Bashkangjitur keni listen e subjekteve te pajisura me leje te thjeshte mjedisore per periudhen 2014-2016 qe nuk kane likujduar tarifen vjetore. Ju bejme thirrje te gjitha subjekteve qe j ane pjese e kesaj liste te marrin masa per shlyerjen e detyrimeve perkatese.Publikuar 07-11-2017