Mirësevini ne DRM Lezhë Kontaktet!

Email:    arm.lezhe@akm.gov.al

Telefoni:  

Adresa:    Rruga Vellezërit Coku, Lagja SMT, pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor

Qyteti:    Lezhë